(22) 412 50 62 info@bmspolska.pl

Konferencja

Obrót Wierzytelności VII Edycja

Brak płynności finansowej wielu przedsiębiorstw powoduje, że nieściągalność wierzytelności może stać się istotną barierą w sprawnym funkcjonowaniu działalności Firmy. Stosunkowo wygodnym sposobem pozbycia się kłopotów z dłużnikiem jest sprzedaż wierzytelności. Pewnie niejednokrotnie stanęliście już Państwo przed wyborem takiego rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw wielu problemom i pytaniom związanym z prawidłowo przeprowadzonym procesem sprzedaży postanowiliśmy zorganizować VII edycję spotkania zrzeszającego praktyków.

Wspólnie z ekspertami stworzyliśmy program uszyty na miarę aktualnych Państwa potrzeb.

Podczas dwudniowego spotkania postaramy się w kameralnej atmosferze (do 40 os.), wypracować skuteczne rozwiązania gotowe do zaimplementowania w Państwa organizacjach.

 

Zakres konferencji obejmuje zagadnienia m. in.:

  • Transakcja Credit Default Swap w obrocie wierzytelnościami.
  • Większa efektywność o 100% – Collection Voodoo…?
  • „PLUSY i MINUSY” sprzedaży wierzytelności na bazie doświadczeń
    PGE OBRÓT S.A.
  • Cesja wierzytelności w kontekście zabezpieczenia interesów sprzedawcy.
  • Quo vadis komorniku?
  • Praktyczne aspekty zmiany Ustawy o biurach informacji gospodarczej.
  • Nowe zasady przedawnienia roszczeń – czy mamy się czego bać?
  • Zmiany prawa jako ryzyko inwestycyjne – jak się przygotować?

Zamów szczegółowy program PDF